O LABORATOŘI ZKOUŠKY KE STAŽENÍ KONTAKTY

 


osvědčení o akreditaci
(obrázek PNG)


certificate of accreditation
(JPG picture)

 

LABORATOŘ STAVEBNÍ TEPELNÉ TECHNIKY

 

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1007.1
Laboratoř stavební tepelné techniky

Provádíme následující zkoušky:

Stanovení součinitele prostupu tepla skříňovou metodou

 • konstrukcí stěn, střech, dílců a panelů
 • oken, izolačních skel, střešních oken, dveří, obvodových plášťů, světlíků a vrat
 • okenních a dveřních profilů a profilů lehkých obvodových plášťů
 • roletových skříní
   

stanovení součinitele prostupu tepla podle
ČSN EN ISO 8990

stanovení součinitele prostupu tepla
podle ČSN EN ISO 12567-1
   

stanovení součinitele prostupu tepla
podle ČSN EN ISO 12567-1

stanovení součinitele prostupu tepla
podle ČSN EN ISO 12567-2
   

stanovení součinitele prostupu tepla
podle ČSN EN ISO 12567-2

stanovení součinitele prostupu tepla
podle ČSN EN ISO 12567-2
   

stanovení součinitele prostupu tepla
podle ČSN EN ISO 12412-2
metoda s izolačním panelem

stanovení součinitele prostupu tepla
podle ČSN EN ISO 12412-2
metoda sestavení profilů
   

Stanovení tepelného odporu a součinitele prostupu tepla deskovou metodou

 • izolačních skel
 • izolačních materiálů a stavebních výrobků

   

stanovení součinitele prostupu tepla
desková metoda
   

Stanovení tepelného odporu a součinitele prostupu tepla

 • izolačních skel a izolačních výplní
 • výrobků a materiálů o měřicí ploše 300x300mm a 500x500mm

měření se provádí na komoře při ustáleném tepelném stavu nebo "on site" na stavbách

   

Měření vnitřní povrchové teploty okenních a stavebních konstrukcí

   

vnitřní povrchová teplota podle ČSN 73 0546
provedení pro okno

vnitřní povrchová teplota podle ČSN 73 0546
provedení pro izolační sklo
   

Měření vlhkostních a difúzních vlastností stavebních a izolačních materiálů

 • difúze vodních par
 • vodotěsnost
 • sorpční vlhkost
 • charakteristická vlhkost
 • nasákavost
   

Zkoušení systémů izolačních skel

 • dlouhodobé zkoušky a stanovení indexu pronikání vlhkosti
 • dlouhodobé zkoušky a požadavky na rychlost unikání plynu a na tolerance pro koncentrace plynu
 • provedení zkoušek izolačních skel podle ČSN EN 1279-6, přílohy B:
  • dozorování výroby izolačních skel podle přílohy B.1
  • index pronikání vlhkosti a koncentrace plynů podle přílohy B.4
   
Stanovení součinitele prostupu tepla oken a dveří výpočtem
   
Stanovení součinitele prostupu tepla okenních a dveřních profilů a profilů lehkých obvodových plášťů výpočtem
 
Laboratoř se každoročně zúčastňuje mezilaboratorních porovnávacích zkoušek.

 

 
  hlavní stránka   |   kontakty   |   webmaster
kopírování obsahu bez souhlasu ITC a.s. je zakázáno