O LABORATOŘI ZKOUŠKY KE STAŽENÍ KONTAKTY

 


osvědčení o akreditaci
(obrázek PNG)


certificate of accreditation
(JPG picture)

 

LABORATOŘ STATIKY

 

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1007.1
Laboratoř statiky

Laboratoř statiky, součást pracoviště Zlín - Centrum stavebního inženýrství a.s., provádí zkušební činnost v oblasti statiky stavebních výrobků. Jako součást autorizované osoby, oznámeného subjektu, akreditovaného certifikačního orgánu provádí posuzování shody v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky.

Provádíme měření a hodnocení fyzikálně-mechanických vlastností výrobků a hmot v těchto oblastech:

Zkoušky protihlukových stěn

  • Zkoušky odolnosti protihlukových stěn na zatížení větrem
  • Zkoušky odolnosti protihlukových stěn proti nárazu kamenů
  • Zkouška druhotné bezpečnosti protihlukových stěn - nebezpečí padajících úlomků
 

Statické zatěžovací zkoušky

  • Zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí
  • Statické zatěžovací zkoušky dřevěných konstrukcí

 

 
  hlavní stránka   |   kontakty   |   webmaster
kopírování obsahu bez souhlasu ITC a.s. je zakázáno