HLAVNÍ STRANA KONTAKTY STAVEBNÍ ČINNOST PRONÁJEM PROSTOR

 


MFin- registr ARES

 

 

PROFIL SPOLEČNOSTI

 

Akciová společnost Centrum stavebního inženýrství vznikla v roce 1992 privatizací Výzkumného ústavu pozemních staveb (VÚPS), který byl založen v roce 1951.
Dne 6.5.1992 byla společnost zapsána do obchodního rejstříku u Obvodního soudu pro Prahu 1, oddíl B, vložka 1595.

Předmět činnosti společnosti je předurčen historicky, neboť VÚPS se zabýval vědními disciplínami pozemního stavitelství. Je pracovištěm s nejdelší tradicí v ČR v oblasti stavebních materiálů, konstrukcí a budov. Na tuto činnost CSI a.s. v roce 1992 navázala.

CSI, a.s. jako autorizovaná osoba a certifikační orgán provádí ověřování shody a certifikaci. Stavebně fyzikální vlastnosti stavebních materiálů a konstrukcí jsou ověřovány ve vlastních akreditovaných laboratořích v Praze a Zlíně.

Mezi další činnosti patří vědecko - výzkumná činnost, projektové práce, poradenská, konzultační, expertizní, přednášková činnost, účast v normalizačních aj. komisích. Praktikujeme energetické poradenské středisko pro úspory energií

Dále se společnost zabývá správou majetku a pronájmem kancelářských a skladových prostor.

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ

 • Činnost zkušebních laboratoří
  • Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1007.1
   Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín
  • Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1007.4
   Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Praha
 • Činnosti autorizované osoby při posuzování shody výrobků stanovených podle § 12 odst. 1 zák. č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. v rozsahu autorizací udělených Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 
 • Certifikace výrobků ve stavebnictví 
 • Výzkum a vývoj v oblasti stavebnictví 
 • Činnost technických poradců v oblasti požární ochrany
 • Hodnocení výrobků z hlediska požární bezpečnosti
 • Realitní činnost
 • Zpracovávání expertních posudků
 • Posuzování vlivů na životní prostředí
 • Normotvorná činnost
 • Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti v oblasti stavebnictví
 • Činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury
 • Činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví a energetiky
 • Pronájem kancelářských a skladových prostor
 
 
  hlavní stránka   |   mapa stránek   |   kontakty   |   napište nám   |   webmaster
kopírování obsahu bez souhlasu CSI a.s. je zakázáno