HLAVNÍ STRANA KONTAKTY    

 

 

   
 

 
 

 

 
 
POSUZOVÁNÍ SHODY

Ing. Petr Kučera, CSc.
281 017 445
kucera@csias.cz

 
 
 

POSUZOVÁNÍ SHODY

 

Autorizovaná osoba 224

Institut pro testování a certifikaci, a.s. působil v oblasti posuzování shody jako autorizovaná osoba č.212 a č.224. Ke dni 16. 4. 2021 došlo k převedení kompetencí, práv a povinností autorizované osoby č. 212 na autorizovanou osobu č.224. Činnost autorizované osoby č. 212 byla tímto ukončena a Institut pro testování a certifikaci a.s. tak své činnosti v oblasti posuzování shody provádí jako autorizovaná osoba č. 224. Veškerá dokumentace vydaná autorizovanou osobou č. 212 zůstává nadále v platnosti.

Oznámený subjekt č. 1023

Institut pro testování a certifikaci, a.s. působil v oblasti posuzování shody jako oznámený subjekt č. 1390 a č. 1023. Ke dni 16. 4. 2021 došlo k převedení kompetencí, práv a povinností oznámeného subjektu 1390 na oznámený subjekt 1023. Činnost oznámeného subhektu č. 1390 byla tímto ukončena a Institut pro testování a certifikaci a.s. tak své činnosti v oblasti posuzování shody provádí jako oznámený subjekt 1023. Veškerá dokumentace vydaná oznámeným subjektem 1390 zůstává nadále v platnosti.

Schvalovací orgán

CSI a.s. je autorizován k vydávání Evropských technických schválení (ETA) na výrobky, které dosud nemají Evropskou harmonizovanou normu.

TAB - Subjekt pro technická posuzování

Společnost CSI, a.s. je určen jako subjekt pro technické posuzování (dále TAB) podle Nařízené Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh.
Tímto je společnost CSI, a.s. oprávněn k vydávání dokumentů ETA (Evropské technické posouzení) pro stavební výrobky uvedené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR).

ETA může být vydáno pro následující stavební výrobky:

  • pro které neexistuje harmonizovaná norma
  • které se odchylují od harmonizované normy

Posouzení výrobku (certifikace) podle ETA vede k jeho označení CE, podobně jako posouzení podle hEN.
ETA se vydává na základě EAD, zpracovaných organizací EOTA. EAD je dokument, který nahrazuje dříve používané ETAG a CUAP.

žádost - dokument ve formátu pdf
  Žádost o evropské technické posouzení (ETA)
   
application - document in pdf format
  Application for a european technical assessment (ETA)
   
schéma - dokument ve formátu pdf
  Organizační struktura TAB

 

 
  hlavní stránka   |   kontakty   |   webmaster
kopírování obsahu bez souhlasu ITC a.s. je zakázáno