energetické audity průkaz energetické náročnosti budovy energetické posudky projekce

 

 
 
PORADENSTVÍ

Ing. Vlastimil Kučera, Ph.D.
281 017 401
v.kucera@csias.cz

 
 

 

 

ENERGETIKA BUDOV

 

V rámci obecné snahy o snižování spotřeb energií a zároveň zátěže životního prostředí je kladen důraz i na energetickou náročnost staveb. Ta se dokládá průkazem energetické náročnosti budovy. Jako další dokumenty mohou být vyžadovány energetické posudky dokládající využitelnost alternativních systémů dodávek energií, energetické audity mapující hospodaření s energiemi a návrhy opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti.

Vzhledem k neustálému růstu cen energií je dnes stavba vnímána nejen z hlediska jejích pořizovacích nákladů, ale i z hlediska jejích provozních nákladů. Ať už při nové výstavbě nebo rekonstrukci je proto důležité již v projektové přípravě pracovat s ohledem na ekonomii stavby v celém jejím životním cyklu.

Navrhujeme opatření směřující ke snížení spotřeby energií v budovách a to jak ve fázi projektové přípravy, tak i pro existující budovy. Zpracováváme projektovou dokumentaci, poskytujeme součinnost při jejím zpracování, navrhujeme a posuzujeme konstrukční detaily, posuzujeme již zpracovanou dokumentaci, zpracováváme stanoviska k projektům.

 

 
  hlavní stránka   |   mapa stránek   |   kontakty   |   napište nám   |   webmaster
kopírování obsahu bez souhlasu CSI a.s. je zakázáno