energetické audity průkaz energetické náročnosti budovy energetické posudky kontakty

 

 
 
PORADENSTVÍ

Ing. Vlastimil Kučera, Ph.D.
281 017 401
v.kucera@csias.cz

 
 

 

 

ENERGETICKÝ AUDIT

 

Energetický audit (EA) je definován zákonem č. 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a návaznou vyhláškou č. 213/2001 Sb. a její novelou č. 425/2004 Sb. Cílem energetického auditu je zhodnotit současný stav užití energií v budovách nebo jiných energetických systémech a identifikovat optimální způsob dosažení energetických úspor z hlediska technického, ekonomického a ekologického.

Energetický audit budovy se zpracovává pro odborné vyhodnocení:

  • energetického hospodaření všech využívaných energií
  • používaných technologií
  • stavebních konstrukcí z tepelně technického hlediska
  • nákladů na provoz včetně návrhu opatření pro dosažení energetických úspor

Energetický audit se také zpracovává jako podklad pro případné žádosti o dotační programy v oblasti úspor energií nebo pro prověření vhodnosti nových investičních záměrů (např. zateplování nebo výměna zdroje tepla).
Povinně musí dle energetického zákona č. 406/2000 Sb., energetický audit zajistit:

  • organizační složky státu, krajů, obcí nebo příspěvkové organizace s celkovou roční spotřebou energie vyšší než 1500 GJ
  • pro fyzické a ostatní právnické osoby (bytová družstva, sdružení vlastníků, soukromí vlastníci, apod.) s celkovou roční spotřebou energie vyšší než 35 000 GJ

Energetický audit se pak musí zpracovávat pouze u těch budov a areálů, které jsou samostatně zásobované od 700 GJ/rok.

Energetický audit může zpracovávat pouze energetický specialista, který je držitelem zvláštního osvědčení vydaného Ministerstvem průmyslu a obchodu.

 

 
  hlavní stránka   |   mapa stránek   |   kontakty   |   napište nám   |   webmaster
kopírování obsahu bez souhlasu CSI a.s. je zakázáno