O LABORATOŘI ZKOUŠKY KE STAŽENÍ KONTAKTY

 


osvědčení o akreditaci
(obrázek PNG)


certificate of accreditation
(JPG picture)

 

LABORATOŘ AKUSTIKY - PRAHA

 

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1007.4
Laboratoř akustiky

Zvukové izolace a ochrana proti hluku.
Zkoušky akustických parametrů stavebních konstrukcí, materiálů, prostorů a budov, expertizy, poradenství, normalizační činnost.
Výzkum a vývoj výrobků z hlediska stavební akustiky.

Zkušebna zajišťuje:

  • zvukově izolační měření stavebních konstrukcí v laboratoři i na stavbách v souladu s čs., evropskými i mezinárodními normami; ověřovací a kolaudační měření (příčky, stropy, okna, dveře, obvodové pláště)
  • měření neprůzvučnosti výrobků, dílců a částí staveb (zasklení, větrací prvky apod.)
  • měření akustických účinků clon proti dopravnímu hluku
  • měření fyzikálně akustických parametrů stavebních zvukově izolačních a zvuk pohlcujících výrobků (zvuková pohltivost, dynamická tuhost, pružnost, stlačitelnost, ohybová tuhost, vložný útlum tlumičů, kabin a krytů)
  • měření doby dozvuku a zvukové pohltivosti v uzavřených prostorech
  • měření akustického výkonu strojů a zařízení (TZB, ventilátory, klimatizační jednotky)
  • měření hladin akustického tlaku (hladin hluku) podle hygienických směrnic ministerstva zdravotnictví a nařízení vlády ČR
  • další akustická měření a posudky podle požadavků zákazníka

 

 

 
  hlavní stránka   |   kontakty   |   webmaster
kopírování obsahu bez souhlasu ITC a.s. je zakázáno